Tentang Sekolah

Falsafah Sekolah Berasrama Penuh

Pendidikan di Sekolah Berasrama Penuh adalah suatu  usaha berterusan bagi menyediakan suasana persekolahan dan pembelajaran yang terancang, terkawal dan sempurna untuk memupuk dan memperkembangkan kebolehan pelajar-pelajar yang berpotensi ke arah kecemerlangan sebagai insan dan warganegara yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap tuntutan agama, bangsa dan negara.


Kulit Majalah Sekolah


Edisi Pertama -1997


Edisi Kedua- 1998


Edisi ke-3 - 1999


Edisi 4 -2000Edisi ke-5 - 2001


Edisi ke-6 -2002


Edisi ke-7 - 2003


Edisi ke-8 - 2004


Edisi 9 - 2005Edisi 10 - 2006
Edisi ke-11 -2007


Edisi ke-12 -2008

Edisi ke-13-2009Edisi ke14 - 2010
Edisi ke-15 --2011

Edisi ke-16 - 2012 Edisi ke-17 - 2013
Edisi ke-18 -2014


Edisi ke-19 - 2015

 Edisi ke -20 - 2016


No comments:

Post a Comment

Kontrak Kecemerlangan Ting. 3 & Ting. 5

Kontrak Kecemerlangan Ting. 3 & Ting. 5 17 Januari 2019 ...